Skip to main content

Vragenlijst Age-isme en arbeidsdeskundigen

Hartelijk dank voor uw interesse in deze vragenlijst. De vragenlijst is onderdeel van het onderzoek ‘Age-isme en arbeidsdeskundigen’.

Het doel van de vragenlijst is arbeidsdeskundigen zich bewust te maken van de beelden die zij hebben over ouderen op de arbeidsmarkt en informatie geven over de feiten.
De vragenlijst bestaat uit een aantal algemene vragen en twintig stellingen.

Terugkoppeling

Na afloop van het invullen van de vragenlijst ontvangt u een terugkoppeling van uw antwoorden en kunt u lezen wat er bekend is over de feiten over oudere werknemers.

Wat betekent age-isme?

De term age-isme betekent op leeftijd gebaseerde stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Age- isme komt op verschillende niveaus voor:

  • Wet- en regelgeving, sociale normen, beleid en werkwijzen (institutioneel age-isme). Een voorbeeld is de verplichte pensioenleeftijd.
  • Bij interacties tussen twee of meer mensen
    (interpersoonlijk age-isme).
  • Op jezelf gericht age-isme (zelfstigma).
    Mensen internaliseren vooroordelen uit hun omgeving en passen die vervolgens op zichzelf toe.